A3s mål og opgaver

•nytænkning af fremtidens seniorliv

20181123_164818 (2).jpg

A3 er en non-profit forening som fra 2020 arbejder på at forbedre, udvikle og nytænke fremtidens seniorliv.

A3 vil skabe indsigt og forståelse for mulighederne i den 3. alder gennem initiativer som søger at finde nye platforme, udvikle nye erfaringer, afdække livsvilkår og bane veje for en aktiv udfoldelse som fuldgyldige, værdsatte og handlende demokratiske borgere i samfundet. A3 støtter netværk, læring og miljøer, der styrker viden om og fællesskaber for mennesker i den 3. alder.

A3 tager initiativ til:

  • Inspiration og støtte til start af selvkørende grupper der ønsker at være samfundsaktive i den 3. alder.

  • Fortalervirksomhed der debatterer og formidler indsigt i forhold og fordomme om den 3. alder og de nye seniorer.

  • Aktiviteter og forløb der støtter mennesker i overgangen fra arbejdslivsidentitet til en identitet udenfor arbejdsmarkedet.

  • At sætte sig ind i trends og udviklinger i samfundet, der har betydning for livet i den 3. alder.

  • Arrangementer der opbygger relationer og fællesskaber i fortællingen og debatter om identitet og forventninger baseret på alder med et særligt fokus på 60+. 

  • Formidling af erfaringer til offentligheden og relevante parter.

        Foreningens målgrupper er:

Mennesker i den tredje alder.

Mennesker på vej fra arbejdslivs identitet til eget-livs identitet.

Unge der vil seniorerne.

Alle uanset hudfarve, særlige tilgange, forhindringer og handicaps.

Fagfolk der er involveret i / interesserer sig for seniorlivet.

"Ordet gammel karakteriserer ikke mig, hvis jeg selv skal sige det, for jeg føler mig bestemt ikke gammel. Jeg har godt nok ikke et lønarbejde mere, men jeg har ikke sat farten ned".

Niels Chr. Hansen, 73 år, Aarhus Stiftstidende tema om den 3. alder.