top of page

Super herligt møde i Solsalen

Referat af den ekstraordinære generalforsamling i

A3 – Foreningen den 3. Alder


Tilstede (medlemmer) : Signe Nielsen, Vivi Hejlesen, Jan Hyldig, Ulla Rasmussen, Pia Gjermandsen, Niels Chr. Hansen, Birthe Gram Kristensen, Karen Mathiasen, Bibi Engelholm, Karen Nørskov, Kirsten Saurus, Kisser Hansen, Henrik Dahl, Carsten Borup.

Tid og Sted:

Onsdag den 26/1-2022 kl.16-18 i Solsalen, Ingerslev Boulevard 3, 8000 Aarhus C.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent

2. Medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer

3. Debat om årets aktiviteter

4. Valg af bestyrelse

5. Eventuelt


1. Carsten Borup valgt til begge. Konstaterer at mødet er rettidigt indkaldt.

2. 14 medlemmer tilstede med stemmeret

3. Debat om årets aktiviteterSekretariat i Grønnegade. Midler 5 timer ugentlig lønnet sekretariatsleder i 6 måneder. Plads til og opfordring om frivillige på kontorposten. Kontorpladsen er lejet hele året. Døgnet rundt.

Deltagelse i Vidensfestivalen den 25 -26 marts på Folkestedet med bod om alderisme og A3. Med bogudgivelse og oplæsning. Med teaterindslag og 2-3 mini laboratorier samt deltagelse / afholdelse af debatter om livet i senalderen.

Teatergruppen fortsætter. Der lægges op til en forestilling i efteråret. Der er stadig og altid plads til nye i gruppen, som øver hver torsdag kl.13-15.30 på Huset Trøjborg.

De Vises Råd har også plads til nye. Gruppen mødes i den kommende periode hver onsdag kl. 13- 15.30 i Grønnegade 56,1.

Boggruppen er i gang med at få lavet layout og korrektur inden udgivelsen af bogen ” En ny tids alder” med 23 interviews den 25 marts til festivalen.

Besøg ”kloge vandringer”: Der vil blive arrangeret besøg på Ungdomskulturhuset, Institut for X og Arkitektskolen, hvor der vil være oplæg og rundvisning. Alle kan deltage. Hvis du har lyst til at være tovholder, så sig til.

Fondssøge gruppen er så småt gået i gang og vil gennem hele året søge fonde og puljer om tilskud til initiativerne, især med fokus på faBRIKKEN.

Projekt faBRIKKEN. Vi har i årets løb fået formuleret grundlaget for det vi vil. Vi har lavet en super flot pjece. Nu tænker vi, at der skal mobiliseres (og søges fonde) i praksis. For at komme konkret i gang og i praksis vise, hvad der er værdierne og idéen bag faBRIKKEN projektet, har vi besluttet at sætte gang i en POP-OP-CAFÈ, som en gang ugentlig (eller som det er muligt) vil etablere en Café med kaffe, boller, kulturelle indslag, nærvær og velkomst og fortællinger om senalder livet. Café initiativet skulle gerne starte i april måned. Vi har kontakter til steder som Atlas og Heimdal, men tænker også i andre baner. Der vil blive indkaldt til dannelse af en egentlig Café gruppe, så vær parat! I tiden der kommer vil PR og offentlig synlighed blive vigtige for projektet.

NYHED! På mødet besluttede vi, at starte en Læse – og skriveværksteds gruppe. Der kommer snart et indkald, hvor gruppen bestemmer indhold og omfang. Tider og steder. Interesserede er: Kisser, Bibi, Jan, Henrik, Niels og Vivi.

4. Valg af bestyrelse

Da hele bestyrelsen er på valg, så skal der vælges 4-6 personer + suppleanter til en bestyrelse, som kan sidde det næste år indtil den almindelige generalforsamling i marts 2023. Bestyrelsesvalg på den ordinære GF i marts 2022 aflyses derfor.

Foreningen takker den afgående bestyrelse for en god sej indsats.


Opstillede:

· Hanne Sole

· Signe Nielsen

· Pia Gjermandsen

· Pia Sofie Hansen

· Bibi Engelholm

· Sandra Høivang

Alle vælges med klapsalver og opbakning. Der forelå skriftlige fuldmagter fra 3 opstillede, som ikke var tilstede på mødet.

Som suppleanter opstillede og vælges:

Jan Hyldig

Henrik DahlDet har været praksis, at suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne.

Møderne er også åbne for interesserede medlemmer.

Bestyrelsen mødes snart og konstituerer sig med forperson og kasserer.

5. Eventuelt

Under punktet blev en navneændring af foreningen debatteret. På baggrund af ønsket om at gøre op med begrebet og alders-kassetænkning om den tredje alder, ses det som nødvendigt at skifte navn.

Med baggrund i forslag til et nyt navn, nemlig SUPERSENIORERNE, udspandt der sig en debat for og imod dette navn. Flere mente, at det signalerede det, som vi er nemlig stærke og aktive seniorer, medens andre helt ville af med senior i navnet, men også en bekymring for om man vil føle sig afskrækket af at skulle være ”super”.

Et forslag gik på navnet faBRIKKEN måske med undertitlen ” alder ingen hindring”.

Nogen ønskede A3 med i navnet.


faBRIKKEN – alder ingen hindring A3- faBRIKKEN


Hvor om alting er, så skal der stilles et forslag til den ordinære generalforsamling i marts, for at vi kan vedtage og ændre vores navn. Den idérigdom ser vi frem til 😊


Tak for en god generalforsamling!37 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page