top of page

Tilbagemelding fra bestyrelsesmødet august 2023


Referat af bestyrelsesmødet i A3 mandag den 14/8 -2023

Deltagere: Pia G., Pia Sofie, Birgitte B., Signe, Carsten B., Ole, Johan og Lars

Afbud: Sandra og Bibi. Mødeleder: Johan. Referat: Carsten B.

DAGSORDEN

Tjek ind

1. Mødeleder og referent

2. Referatet fra sidste møde

3. Økonomien

4. Opgaver til start på sæsonen:

· Fredagsåbent

· Medlemsmøde med oplæg og aftensmad

· Konferencegruppen og processen

5. Aktiviteter:

· Radiogruppen

· Teatergruppen

· QiGong

· TUK TUK og festugen

· Skriveværksted

· Ture til Re Use og Institut for (X)

· Boggruppen

6. Fondssøgning

7. Eventuelt

8. Tjek ud

1. Johan og Carsten

2. Referat fra sidste møde godkendt. Se i øvrigt folderen om efteråret 2023, der afspejler mødets beslutninger.

3. Økonomi. Der står 25.138 kr. på kontoen. Faste udgifter 750 kr. til garagen og 500 kr. til containeren pr. måned. Vi vil gerne tjene ind til TUK udgifter i Festugen, så den hviler i sig selv.

4. Opgaver. Fredagsåbent: Første gang 18/8 Johan & Carsten. Kl.14-17. Så kommer 2 fredage i Festugen, som vi springer over. 8/9 åbent med Birgitte og Lars. 15/9 åbent med Bibi og Johan.

Medlemsmøde. Der går vi efter bookning af A-huset på (X) torsdag den 5/10. Fællesspisning med suppe (Pia, Birgitte, Pia Sofie og Signe). Vi inviterer Arternes Aarhus til oplæg og Dialog på Tværs til at være med. Kl.18-20.30.

Andre emner til oplæg: Strukturel fattigdom. Ukraine hjælpen. Tiny Houses. De Splittergale light.

Konferencegruppen. Der er lavet en større ansøgning om ”Samvær på tværs – et opgør med aldersghettoer”. Se den. Angående konference så er Stakladen nu booket til onsdag den 17. april 2024 i samarbejde med Studenterhus Aarhus.

Der vil snarligt blive indkaldt til et samarbejdsmøde med UKH, Frontløberne, Turkis, (X), FUAM, Studenterhus Aarhus….


5. Aktiviteterne

· Radiogruppen starter op den 15/8 og sender den 30/8 anden gang. 5 medlemmer i gruppen.

· Teatergruppen starter op den 17/8

· TUK TUK har gruppemøde den 21/8 og planlægger Festuge salg 8-14 deltagere.

· Skriveværkstedet starter op 16/8 med 8 medlemmer.

· QiGong starter den 7/9 på Møllestien kl.11-12.

· Ture til Re-Use og Institut for (X) vil Pia G. gerne være tovholder på, Carsten laver kontakterne.

· Boggruppen skydes til TUK TUK er mere klar på kommunikation, visitkort etc. Der opfordres til at bogen også får en YouTube indgang og evt. også bliver en E-bog.

6. Fondssøgning. Der er ansøgt om 250.00 kr. hos Gl. Skanderborg Fonden. Beskrivelse af projektet medsendes. ”Samvær og samspil uanset aldre – et opgør med aldersghettoer”.

7. Eventuelt. Johan skal have smsér. Ole opfordrer til at vi laver selvstyrende studiegrupper (uden ”lærere”).

Vi skal have et A3 Beach flag.

Tak for et godt møde og dejligt at folk udenfor bestyrelsen bare møder op. Det er skønt. Næste møde i bestyrelsen er ???

Kh. CarstenTerrassen ved containeren er blevet forbedret i sommerens løb.

Nu klar til åbne fredage :-)13 visninger0 kommentarer

Commenti


bottom of page