top of page

Fællesskab uanset alder

"Fællesskab uanset alder" er et projekt, der skal udfordre vores fordomme om alder og skaffe viden om samvær uanset alder og på tværs af generationer.

Vi finder det så værdifuldt, at kunne mødes uanset aldre og fordomme og indgå meningsfulde relationer med hinanden, at vi nu har sat dette projekt i søen, som både vil lave viden-events, sociale arrangementer, temamøder og gade-aktivisme.

Kom til projektets allerførste event den 21. maj i Stakladen i Aarhus C fra kl. 14-18 - hvor vi vil blande aldre og søge nye veje!

Sammen om et opgør med aldersghettoer

Sammen med Studenterhus Aarhus, TURKIS, FALK festival, HUSRUM, HopSpots, Kompetencehuset / Aarhus Daghøjskole mfl. vil A3 nu lægge arm med aldersghettoerne i vores samfund.

Vi ønsker via dette projekt at sætte fokus på generations samspil.  Vi vil forsøge at bane en vej for ægte og ligeværdige relationer uanset alder og samtidig få startet et slags oprør mod vores meget aldersghetto-opdelte samfundskultur. Vi skal simpelthen lære os selv at omtænke vores tilgange til aldersforståelser og muligheder uanset forskelligheder i alder.

Projektbeskrivelse

Problemer, som vi ønsker at lægge arm med i projektet, er blandt andre:

Fordomme, historieløshed, ensomhed, mangel på venskab, mangel på kendskab til livsvilkår hos forskellige aldersgrupper, videns tab, mangelfuld forståelse af livsforløb og på nyorientering af udfordringer både tidligt og sent i livsforløb.

Vi vil lægge arm med disse mangler for at styrke det gode livs muligheder.

Projektet vil både undersøge de vilkår, der skaber grundlag for det, vi kalder en ”alders ghettofisering”, skabe samarbejde mellem foreninger og grupper der ”organiserer” forskellige aldersgrupper, lave rum for ægte møder på tværs af aldre og lægge op til relationer mellem deltagerne, samt formidle den viden og de erfaringer som projektet afdækker ift. at skabe ændringer, der åbner op for naturlige ”relations dannelser” på tværs af eller uanset aldersgrupper.

I løber af efteråret designes projektet i et samarbejde mellem projektparterne. Koordineringen af projektet foretages af foreningen A3 i samarbejde med projekt- & samarbejdspartnere.

Formålet

Selve projektet har både til formål at skabe helt nye samarbejdsrelationer og involvere parterne i at designe en proces på både kort sigt (projektforløbet) og med et længere perspektiv; ” Samvær uanset alder”, som skal påvirke alle de deltagende parter i projektet og gerne udvide sig til at inddrage både kommune, uddannelsessektor og erhvervsliv i efterfølgende debat / kampagner.

Vi synes, at det er et samfundsmæssigt tab, at vi er blevet så opdelte mellem generationerne. På baggrund af en forlænget skolegang og et udvidet uddannelsesorienteret liv er rigtig mange mennesker (udover deres familie) stort set kun sammen med andre i ens egen alder - fra de fødes til de er godt 25 år. Fritidslivet og arbejdspladser kan bryde dette mønster, men vil ofte også være præget af alderslighed.

Tabet består i mangel på forståelser af livsvilkår, udfordringer og livsforestillinger mellem generationerne. Den består også i tab af indsigt i livsforløb fra ung til ældre og fra ældre til yngre. Når vi ældes, har vi brug for at kende mennesker i mange aldre. Både for ikke at havne i ensomhed på grund af tab, men også for at bane vej for at kunne leve sammen i mangeartede boformer, hvor alle aldre lever side om side. Unge har brug for den ældres erfaringer. Ældre har brug for de unges indsigter. Der er mange gode grunde til at skabe samvær som et bærende element i samfundet på sigt.

Hænder, der rækker ud

Metoderne

Metoder som vi vil benytte i projektet, er blandt andet:
 

Temamøder hos de forskellige projektpartnere med en deltagerkreds, der har betydelig aldersdiversitet. Møderne tager emner op i relation til projektets formål og vil søge at skabe relationer præget af aldersforskellighed. Vi vil lægge op til opfølgende samarbejdsmuligheder mellem deltagerne. Temamøderne kan eksempelvis have overskrifter som arbejdsliv, ensomhed, frivillighed, handicap og alder. Formatet er Salon med oplæg, snak og hygge.

Konferencer åbne for offentligheden hvor fokus vil være på viden om aldersghettofiseringer og viden om brud med dette. Både forskere, samfundsdebattører, politisk orienterede og erfaringsbaseret viden skal være repræsenteret på disse konferencer.

Sociale arrangementer / grupper med fællesspisning og underholdning/ indlæg, hvor der åbnes op for samtaler og relationer mellem deltagere af forskellige aldre. Formatet kan også være mere praktiske gøre-ting som strikkecafe´, læsecirkler, Macramè (knudeophæng), skriveværksted   (måske i samarbejde med Folkeuniversitetet & Dokk1).

Der kan også laves arrangementer med Tango, brætspil / skak, salsa.

Kommunikation via Sociale medier, hjemmeside, kronikker, foldere og blog indlæg.

Gade aktivisme om Samvær og om aldersfordomme og aldersbarrierer. Her stilles en Tuk kaffevogn til rådighed for projektet, hvor deltagerne kan gå på gaden, ikke mindst der hvor mange er samlet, for at samtale med folk.

Produktion af en bog der skrives på baggrund af projektets konferencer, de erfaringsbaserede oplevelser og projektets idéer. Primært baseret på interviews.

Projektperiode 1/12-2023 – 1/9-2025.

Aarhus kommune har givet støtte til konferencer og til produktion af en bog. A3 stiller brug af kaffevogn gratis til rådighed. De forskellige aktører stiller sale og møderum til rådighed uden betaling.

Arbejdstid for projektparterne , mødedeltagelse og projektforberedelser anslået samt arbejdet for boggruppen med interviews og indlæg, redaktion og layout-udspil udgør en stor værdi. 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, eller ønsker du at bidrage, så tøv ikke med at kontakte os!

bottom of page