Overskrift 1

       I 2017 udgav PFA anbefalinger fra ”Tænketanken – Den nye 3. alder”, hvor de vigtigste områder for           de nye seniorers liv sættes i fokus: Tilknytningen til arbejdsmarkedet.                    

       Der er brug for seniorerne og hver tredje dansker ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som             muligt.

·        Sundhed er i fokus med en stigende levealder og især indsatser, der sikrer sundhed langt op i årene.          Med langt flere danskere der lever i 100 år, vil presset på sundhedsvæsenet stige voldsomt, hvis                    sundhedenhos de nye seniorer ikke bliver høj.

·        Nye familiemønstre, stadig flere singler og længere liv kalder på behovet for nye sammenhænge, på             lokalt engagement og fællesskabsbånd. Med flere borgere længere tid i eget hjem øges også et                       alvorligt bolig-mismatch, hvor der er behov for at flytte sent i livet til mindre boliger.                               

·        Faren for øgning af den sociale ulighed og polarisering i samfundet på baggrund af antallet af                         mennesker på Folkepension vil stige. Der er udsigt til øget social marginalisering og for                          

         voldsom forskel i det enkelte menneskes muligheder for livskvalitet.                                                             

 

        Samtidig har vi en generation, som ikke vil sendes i bås. De er vokset op med et stærkt fokus på                    individet og den personlige udvikling. Gruppen ser sig selv via de værdier, erfaringer og den livsstil,            som de definerer sig ud fra – og nærmest ikke som en ensartet målgruppe defineret af alder. Mange i          netop 50ér generationen er iværksættere, kulturforbrugere, kreativt udøvende og vil gerne udfordres          og imponeres. (”Now You´re Sixty-Four” rapporten fra Envision 2014).                                                        

        Vi har en kræsen generation, der har prøvet både at have lidt og at få mere.

 

       Projekt ”De Nye Seniorer” handler om hvordan vi både som seniorer og som samfund kan skabe                  udfoldelsesmuligheder, livskvalitet og samfundsmæssig bonus i fremtiden for de nye seniorer.                      Hvordan kan vi bedst udfolde os i den tredje alder til glæde for både samfundet og os selv?                      

      Initiativer som debatteatergruppen ”Glidende overgange”, faBRIKKEN et kulturhus for seniorer og            alle andre, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Senior akademiet (daghøjskole i overgangene), skal              understøttes og hjælpes på vej af projektet.                                                                                                              

    Projektet lægger altså op til en større debat om alder og om pensions- eller borgerlønstiden. Om                   tilknytning til arbejdsmarkedet, om at frisættes for myter og fastlagte normer ikke mindst i relation til       alder. Det handler om at undersøge, hvordan behovene hos de nye seniorer kan tilgodeses i allerede           eksisterende sammenhænge og om hvilke nye initiativer, der skaber fremtidsbilleder for den sene               alder.