top of page

Projekt "De nye seniorer"

Opdateret: 24. feb. 2021Begrebet "De nye seniorer" dækker over den gruppe af mennesker, der er født i tiden 1945 – 1960. De nye seniorer har en baggrund i en periode, hvor en stor del af befolkningen ikke havde mange midler og hvor der var stor klasseforskel. De har oplevet en periode hvor velstanden og forbruget er steget og hvor der blev skabt en meget stor middelklasse i Danmark. Den kolde krig har præget de flestes opvækst og eftertidskrigspolitikken med dannelsen af FN, NATO og EU har været det politiske baggrundstæppe. Generationen har oplevet det anti-autoritære oprør både med hippie-bevægelsen, forandringen af livstilsformerne, Anti-atomkraft bevægelsen, kollektiverne, p-pillen, den seksuelle ”frigørelse” parcelhusificering, individualiseringen, skiftet fra et have et job til at få en karriere, boligprisernes himmelflugt, uddannelsesboomet, at gå fra baggårde med fem-seks mennesker i en lille lejlighed og toilet i gården til parcelhuse med 140 m2 til fire personer.

Fra kæft, trit og retning til et opgør med ”hamsterhjulet”.

Denne gruppe mennesker har nu nået den alder, hvor de så deres bedsteforældre og egne forældre blive gamle, men de føler sig ikke gamle selv. De møder nu et system, der tildeler dem en folke-pension og en forventning om at ”takke af” og ”få tiden til at gå”.

For fem år siden (oktober 2015) skrev jeg et debatindlæg i Aarhus Stiftstidende med overskriften: ”Vi vil ikke have rabat på alderdommen”. Hvor temaet var den, at vi trænger til ”nye forestillinger om alder. Vi trænger til et endeligt opgør med begrebet ældrebyrde og vi trænger til en fri-stilling af forestillinger om alder.” Det er egentlig især disse temaer, som optager mig i det kommende projekt i 2021.


For et par år siden (2017) udgav PFA anbefalinger fra ”Tænketanken – Den nye 3. alder”, hvor de vigtigste områder for de nye seniorers liv sættes i fokus:

· Tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er brug for seniorerne og hver tredje dansker ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt.

· Sundhed er i fokus med en stigende levealder og især indsatser, der sikrer sundhed langt op i årene. Med langt flere danskere der lever i 100 år, vil presset på sundhedsvæsenet stige voldsomt, hvis sundheden hos de nye seniorer ikke bliver høj.

· Nye familiemønstre, stadig flere singler og længere liv kalder på behovet for nye sammenhænge, på lokalt engagement og fællesskabsbånd. Med flere borgere længere tid i eget hjem øges også et alvorligt bolig-mismatch, hvor der er behov for at flytte sent i livet til mindre boliger.

· Faren for øgning af den sociale ulighed og polarisering i samfundet på baggrund af antallet af mennesker på Folkepension vil stige. Der er udsigt til øget social marginalisering og for voldsom forskel i det enkelte menneskes muligheder for livskvalitet.

Samtidig har vi en generation, som ikke vil sættes i bås. De er vokset op med et stærkt fokus på individet og den personlige udvikling. Gruppen ser sig selv via de værdier, erfaringer og den livsstil, som de definerer sig ud fra – og nærmest ikke som en ensartet målgruppe defineret af alder. Mange i netop 50ér generationen er iværksættere, kulturforbrugere, kreativt udøvende og vil gerne udfordres og imponeres. (”Now You´re Sixty-Four” rapporten fra Envision 2014).

Vi har en kræsen generation, der har prøvet både at have lidt og at få mere.


Projekt ”De Nye Seniorer” handler om hvordan vi både som seniorer og som samfund kan skabe udfoldelsesmuligheder, livskvalitet og samfundsmæssig bonus i fremtiden for de nye seniorer. Hvordan kan vi bedst udfolde os i den tredje alder til glæde for både samfundet og os selv?

Initiativer som debatteatergruppen ”Glidende overgange”, faBRIKKEN et kulturhus for seniorer og andre, Bedsteforældrenes Klimaaktion og Senior akademiet (daghøjskole i overgangene), skal understøttes og hjælpes på vej af projektet.

Projektet lægger altså op til en større debat om alder og om pensions- eller borgerlønstiden. Om tilknytning til arbejdsmarkedet, om at frisættes for myter og fastlagte normer ikke mindst i relation til alder. Det handler om at undersøge, hvordan behovene hos de nye seniorer kan tilgodeses i allerede eksisterende sammenhænge og om hvilke nye initiativer, der skaber fremtidsbilleder for den 3. alder.


Eller som de skriver i Senter for Seniorpolitik i Norge:

”For å være i forkant av de demografiske endringene i økt levealder og forbedret helse, må vi i større grad utvikle ny politikk for deltakelse i arbeid, i frivilligheten, og i fellesskapene i nabolag for en ny generasjon.”


Tip:

Bland de forskellige looks på din hjemmeside. Vælg et layout til din blogs startside og et andet til din kategoriside. Du kan ændre dit layout til enhver tid, også efter du har publiceret din blog.

Sådan gør du:

  1. Gå til Indstillinger > Kategorier

  2. Klik på ikonet med de tre prikker

  3. Klik på Rediger


125 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page